Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD

  

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Informacja - Podsumowanie zakończonego podprogramu 2021 plus

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zakończył kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus. Celem ogólnym działań w ramach Podprogramu 2021 Plus było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

W ramach Podprogramu 2021 Plus dystrybucja artykułów żywnościowych odbywała się od czerwca 2023 roku - ostatnia dystrybucja art. żywnościowych miała miejsce w lipcu 2023 r. W tym okresie do wsparcia w ramach działań MGOPS w Mroczy zostało zakwalifikowanych  łącznie 137 rodzin zamieszkujących gminę Mrocza.

Pomoc w formie paczek żywnościowych wydawanych przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej  odebrało 407 osób: 219 kobiet i 188 mężczyzn.

W dniu 20.06.2023 r. w ramach środków towarzyszących niekwalifikowanych Podprogramu 2021 POPŻ Plus zostały wydane rodzinom zakwalifikowanym i korzystającym z tej formy wsparcia 102 ulotki informacyjnych o tematyce „Choroby cywilizacyjne a odżywianie”.

 W dniu 20.06.2023 r. jako działania kwalifikowane Podprogram 2021 POPŻ  Plus przygotowano warsztaty edukacji ekonomicznej o tematyce „Jak planować budżet w czasie inflacji”.  W warsztatach wzięło udział 102 mieszkańców gminy Mrocza.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których była skierowana pomoc żywnościowa:

•   Bezdomni,

•   Niepełnosprawni,

•   Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

•   Pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone Ustawy o pomocy społecznej – art. 7.

Zestawienie ilości poszczególnych art. spożywczych przekazanych osobom zakwalifikowanym w ramach Podprogramu 2021:

• powidła śliwkowe-  0,252 tony

• makaron jajeczny świderki-  1,42  tony

• mleko UHT-  1,884  tys. litrów

• szynka wieprzowa mielona-  1,0368 tony

• cukier biały- 1,89 tony

• olej rzepakowy- 1,92  tys. litrów

Ogółem wydano 8,4028 ton żywności osobom potrzebującym, zakwalifikowanym w ramach Podprogramu 2021 Plus, mieszkającym na terenie gminy Mrocza. Są to ogromne zasoby finansowe, a także nakład pracy na rzecz poprawy jakości życia i funkcjonowania rodzin z Gminy.

Szacowana wysokość udzielonej pomocy rodzinom potrzebującym w formie artykułów żywnościowych w gminie Mrocza to około 57 000 złotych.

07.07.2023 r.

Informacja

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy  informuje, iż w dniu 25 lipca 2023 r. odbędzie się dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus.

Dystrybucja paczek Żywnościowych odbywać się będzie w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy w godzinach od 8.00 do 14.00. Wszystkie osoby, które wypełniły stosowne skierowanie i zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującymi kryteriami na Podprogram 2021 Plus proszone są o wstawiennictwo w ściśle wyznaczonym powyżej terminie.

 

 

Informacja

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus  w dniu 20.06.2023 r. w godz. 8.00-14.00 w budynku przy ul. Łąkowej 5 odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej ( nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowych z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

Informacja

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy  informuje, iż w dniach 20 i 21 czerwca 2023 r. odbędzie się dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus.

 

Dystrybucja paczek Żywnościowych odbywać się będzie w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy w godzinach od 8.00 do 14.00. Wszystkie osoby, które wypełniły stosowne skierowanie i zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującymi kryteriami na Podprogram 2021 Plus proszone są o wstawiennictwo w ściśle wyznaczonym powyżej terminie.

 

Informacja

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż od 15.05.2023 r. zostały zmienione Wytyczne w ramach Programu PO PŻ Podprogram 2021 Plus zgodnie z którymi zostało podwyższone kryterium uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej z 220% na 235 % kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wszelkie osoby chętne i spełniające powyższe kryteria kwalifikowalności prosimy w terminie do 15.06.2023 r. o zgłaszanie się  w tut. Ośrodku bezpośrednio u pracowników socjalnych z udokumentowanym dochodem z miesiąca poprzedzającego składanie skierowania. Prosimy na skierowaniu umieszczać telefon kontaktowy. O dokładnym terminie pierwszej dystrybucji towaru tut. MGOPS poinformuje niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy przekazuje informację na temat pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus.

                Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

 Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy poprzez pracowników socjalnych, asystentów rodziny i wolontariuszy.

Grupy osób najbardziej potrzebujący, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

•   Bezdomni,

•   Niepełnosprawni,

•   Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

•   Pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie do 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. w przypadku osoby samotnej: 1 707,20 zł netto, w przypadku rodziny: 1 320,00 zł netto.

W ramach Podprogramu  2021 Plus zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej przewidzianych jest 6 artykułów z różnych grup towarowych. Będą to:

•   powidła śliwkowe

•   makaron jajeczny świderki

•   mleko UHT

•   szynka wieprzowa mielona

•   cukier biały

•   olej rzepakowy

Wszelkie szczegółowe dane są ogólnodostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus a także bezpośrednio u pracowników socjalnych w MGOPS Mrocza (ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza).  W terminie od 15 marca 2023r. wydawane będą skierowania dla osób/rodzin zainteresowanych powyższą formą pomocy. Wszelkie osoby chętne i spełniające powyższe kryteria kwalifikowalności prosimy o zgłaszanie się w tut. Ośrodku bezpośrednio u pracowników socjalnych z udokumentowanym dochodem z miesiąca poprzedzającego składanie skierowania. Prosimy na skierowaniu umieszczać telefon kontaktowy. O dokładnym terminie pierwszej dystrybucji towaru tut. MGOPS poinformuje niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

 

 

INFORMACJA

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO PODPROGRAMU 2021

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zakończył kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

W ramach Podprogramu 2021 dystrybucja artykułów żywnościowych odbywała się od marca 2022 roku - ostatnia dystrybucja art. żywnościowych miała miejsce w sierpniu 2022 r. W tym okresie ze wsparcia w ramach działań MGOPS w Mroczy zostało zakwalifikowanych  łącznie 200 rodzin zamieszkujących Gminę Mrocza. Pomoc w formie paczek żywnościowych wydawanych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej  odebrały 573 osoby: 276 kobiet, 297 mężczyzn.

Celem ogólnym działań w ramach Podprogramu 2021 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

W dniach 7 i 8 marca 2022 w ramach środków towarzyszących niekwalifikowanych Podprogramu 2021 POPŻ rozdał rodzinom zakwalifikowanym i korzystającym z tej formy wsparcia 129 ulotek informacyjnych o tematyce zdrowe odżywianie w dobie pandemii ( min. co ma wpływ na naszą odporność, czym jest zdrowa żywność, porady jak wzmocnić naszą odporność). W dniach   7 i 8 marzec 2022 r. jako działania niekwalifikowane Podprogram 2021 POPŻ przygotowano warsztaty edukacji ekonomicznej o tematyce „Człowieku nie marnuj swojej żywności ani pieniędzy, a tym samym naszej wspólnej planety”. Miały one na celu wyposażyć osoby chętne oraz korzystające z tej formy wsparcia w wiedzę na temat efektywnego wykorzystywania własnych zasobów, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. W warsztatach wzięło udział 130 mieszkańców gminy Mrocza.

 

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których była skierowana pomoc żywnościowa:

•   Bezdomni,

•   Niepełnosprawni,

•   Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

•   Pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone Ustawy o pomocy społecznej – art. 7.

 

Zestawienie ilości poszczególnych art. spożywczych przekazanym osobom zakwalifikowanych w ramach Podprogramu 2021:

• groszek z marchewką- 3 tony

• koncentrat pomidorowy- 1,008 tony

• powidła śliwkowe- 1,404 tony

• makaron jajeczny świderki- 4,32 tony

• mleko UHT- 4,32 tys. litrów

• szynka drobiowa- 1,5552 tony

• szynka wieprzowa mielona- 1,0368 tony

• filet z makreli w oleju- 0,7344 tony

• cukier biały- 1,08 tony

• olej rzepakowy- 1,125 tyś. litrów

 

 

Ogółem wydano 19,5834 tony żywności osobom potrzebującym, zakwalifikowanym w ramach Podprogramu 2021, mieszkającym na terenie Gminy Mrocza. Są to ogromne zasoby finansowe, a także nakład pracy na rzecz poprawy jakości życia i funkcjonowania rodzin z tut. Gminy. Szacowana wysokość udzielonej pomocy rodzinom potrzebującym w formie artykułów żywnościowych w Gminie Mrocza to około 109 tyś. złotych.

22.02.2022

Informacja

 

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, informuje iż w dniach 07 i 08 marzec 2022r. odbędzie się pierwsza dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2021. Dystrybucja paczek żywnościowych odbywać się będzie w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy w godzinach od 9.00 do 15.00, z zachowaniem środków ostrożności. Wszystkie osoby, które wypełniły stosowne skierowanie i zostały zakwalifikowane zgodnie z obowiązującymi kryteriami na Podprogram 2021 proszone są o wstawiennictwo w ściśle wyznaczonym poniżej terminie.

     W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym  COVID-19, mając na uwadze zdrowie pracowników oraz naszych klientów, MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1) Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym z podziałem na dwa dni:

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-K

07.03.2022

L-Z

08.03.2022

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

     Informujemy, iż w dniach 07 i 08 marca 2022 odbędą się także warsztaty dla osób chętnych w ramach tzw. środków towarzyszących,  mające na celu podniesienie świadomości w zakresie przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Zajęcia odbędą się kolejno w godzinach 8-15.00 pierwszego dnia oraz 9-13.00 dnia drugiego. Zachęcamy do udziału.

 

04.01.2022

Informacja

 

             Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy przekazuje informację na temat pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram Przejściowy 2021.

            Wszelkie szczegółowe dane są ogólnodostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a a także bezpośrednio u pracowników socjalnych w MGOPS Mrocza (ul. Śluzowa 6, 89-115 Mrocza).  Pierwsze planowane dostawy towaru przypadają na koniec stycznia 2022r., nadal wydawane są skierowania dla osób/rodzin zainteresowanych powyższą formą pomocy. Wszelkie osoby chętne i spełniające kryteria kwalifikowalności prosimy o zgłaszanie się w tut. Ośrodku bezpośrednio u pracowników socjalnych z udokumentowanym dochodem z miesiąca poprzedzającego składanie skierowania (czyli dochód za grudzień 2021). Prosimy na skierowaniu umieszczać telefon kontaktowy. O dokładnym terminie pierwszej dystrybucji towaru tut. MGOPS poinformuje niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

          Odnośnie kryteriów dochodowych przekazujemy, iż od stycznia 2022r. wynoszą one kolejno: 1707,20 zł dla osób samotnie gospodarujących, 1320 zł dla osób w rodzinie.

 

01.12.2021

Informacja

 

               Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy przekazuje informację na temat pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram Przejściowy 2021.

                Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

                Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy poprzez pracowników socjalnych, asystentów rodziny i wolontariuszy. W związku z obowiązującym stanem epidemii przypominamy o aktualnych zasadach dotyczących dystansu społecznego, maseczek ochronnych, dezynfekcji oraz co najważniejsze monitoringu własnego stanu zdrowia.

Grupy osób najbardziej potrzebujący, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • Bezdomni,
 • Niepełnosprawni,
 • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • Pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie do 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. w przypadku osoby samotnej: 1 542,20 zł netto, w przypadku rodziny: 1 161,60 zł netto.

W ramach Podprogramu Przejściowego 2021 zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej przewidzianych jest 11 artykułów z różnych grup towarowych. Będą to:

 • cukier,
 •  mleko,
 • olej rzepakowy,
 • makaron jajeczny,
 • kasza jęczmienna,
 • groszek z marchewką,
 •  powidła śliwkowe,
 • koncentrat pomidorowy,
 • filet z makreli,
 • szynka wieprzowa
 • szynka drobiowa.

Wszelkie szczegółowe dane są ogólnodostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a a także bezpośrednio u pracowników socjalnych w MGOPS Mrocza (ul. Śluzowa 6, 89-115 Mrocza).  Planowany okres realizowanych działań w ramach  Podprogramu 2021 to grudzień 2021 do czerwca 2022. Z tym, że zgodnie z przekazaną informacją z PKPSu w Bydgoszczy, pierwsze planowane dostawy towaru przypadają na styczeń 2022r., natomiast w terminie 15-31.12.2021r. wydawane będą skierowania dla osób/rodzin zainteresowanych powyższą formą pomocy. Wszelkie osoby chętne i spełniające powyższe kryteria kwalifikowalności prosimy o zgłaszanie się w tut. Ośrodku bezpośrednio u pracowników socjalnych z udokumentowanym dochodem z miesiąca poprzedzającego składanie skierowania (czyli dochód za listopad 2021). Prosimy na skierowaniu umieszczać telefon kontaktowy. O dokładnym terminie pierwszej dystrybucji towaru tut. MGOPS poinformuje niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.

 

12.11.2021

PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO PODPROGRAMU 2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zakończył kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

W ramach Podprogramu 2020 dystrybucja artykułów żywnościowych odbywała się od stycznia 2021 roku -ostatnia dystrybucja art. żywnościowych miała miejsce we wrześniu 2021. W tym okresie ze wsparcia w ramach działań MGOPS w Mroczy zostało zakwalifikowanych  łącznie 259 rodzin zamieszkujących Gminę Mrocza. Pomoc w formie paczek żywnościowych wydawanych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej  odebrało 713 osób: 358 kobiet, 355 mężczyzn.

Celem ogólnym działań w ramach Podprogramu 2020 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie listopad 2020- wrzesień 2021. W ramach działań towarzyszących w dniach 27-28 stycznia 2021r. odbył się szereg spotkań przeznaczonych dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2020. Na warsztaty ekonomiczne przybyło 151 osób, co jest zgodne z wytycznymi (min.15% osób zakwalifikowanych do pomocy).

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których była skierowana pomoc żywnościowa:

 • Bezdomni,
 • Niepełnosprawni,
 • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • Pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone Ustawy o pomocy społecznej – art. 7.

 

Zestawienie ilości poszczególnych art. spożywczych przekazanym osobom zakwalifikowanych w ramach Podprogramu 2020:

 • Groszek z marchewką
 • Koncentrat pomidorowy
 • Buraczki wiórki
 • Powidła śliwkowe
 • Makaron jajeczny
 • Kasza jęczmienna
 • Herbatniki maślane
 • Mleko uht
 • Ser dojrzewający
 • Szynka drobiowa
 • Szynka wieprzowa
 • Pasztet drobiowy
 • Filet z makreli w oleju
 • Cukier biały
 • Olej rzepakowy
 • Fasolka po bretońsku
 • Płatki owsiane
 • Miód nektarowy
 • Kawa zbożowa

Ogółem wydano 45 ton 311 kg żywności osobom potrzebującym, zakwalifikowanym w ramach Podprogramu 2020, mieszkającym na terenie Gminy Mrocza. Są to ogromne zasoby finansowe, a także nakład pracy na rzecz poprawy jakości życia i funkcjonowania rodzin z tut. Gminy . Podjęte działania są szczególnie ważne w dobie koronawirusa, były one realizowane nieprzerwalnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny oraz przy użyciu środków ochrony osobistej, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, a tym samym nie pozostawić osób potrzebujących bez tak ważnej formy wsparcia . Szacowana wysokość udzielonej pomocy rodzinom potrzebującym w formie artykułów żywnościowych w Gminie Mrocza to około 225tys 046zł.

 

01.10.2021

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż w miesiącu wrześniu 2021 zakończono dystrybucję artykułów żywnosciowych w ramach POPŻ Podprogram 2020. Odnośnie dalszych działań prowadzonych w ramach Podprogramu Przejściowego 2021, który planowo ma trwać w miesiącach grudzień 2021- czerwiec 2022, tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco drogą elektroniczną oraz bezpośrednio osoby zainteresowane w budynku na ul. Śluzowa 6 w Mroczy. 

 

23.08.2021

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż dystrybucja artykułów żywnościowych w ramachu POPŻ Podprogram 2020 planowana w miesiącu sierpień 2021 nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka. Prawdopodobny termin wydawania artykułów żywnościowych odbędzie się w miesiącu wrzesień ( 21- 22.09.2021)zgodnie z informacją przekazaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

 

19.07.2021

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż w miesiącu lipiec 2021r. nie odbędzie się dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2020 z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka. Następna przewidywana dostawa żywności odbędzie się w miesiącu sierpień- o dokładnej dacie tut. MGOPS poinformuje niezwłocznie z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

21.06.2021

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, informuje iż w dniach 24 i 25 czerwiec 2021r. odbędzie się dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2020. Dystrybucja paczek żywnościowych odbywać się będzie w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy w godzinach od 9.00 do 15.00, z zachowaniem środków ostrożności.

Informujemy o tym samym o konieczności odbioru artykułów żywnościowych w ściśle wyznaczonym poniżej terminie.

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym  COVID-19, mając na uwadze zdrowie pracowników oraz naszych klientów, MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1) Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym z podziałem na dwa dni:

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-K

24.06.2021

L-Z

25.06.2021

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

 

20.05.2021

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, informuje iż w dniach 27 i 28 maj 2021r. odbędzie się dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2020. Dystrybucja paczek żywnościowych odbywać się będzie w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy w godzinach od 9.00 do 15.00, z zachowaniem środków ostrożności.

Informujemy o tym samym o konieczności odbioru artykułów żywnościowych w ściśle wyznaczonym poniżej terminie.

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym  COVID-19, mając na uwadze zdrowie pracowników oraz naszych klientów, MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1) Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym z podziałem na dwa dni:

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-K

27.05.2021

L-Z

28.05.2021

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

 

21.04.2021

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, informuje iż w dniach 29 i 30 kwietnia 2021r. odbędzie się dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2020. Dystrybucja paczek żywnościowych odbywać się będzie w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy w godzinach od 9.00 do 15.00, z zachowaniem środków ostrożności.

Informujemy o tym samym o konieczności odbioru artykułów żywnościowych w ściśle wyznaczonym poniżej terminie.

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym  COVID-19, mając na uwadze zdrowie pracowników oraz naszych klientów, MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1) Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym z podziałem na dwa dni:

 

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-K

29.04.2021

L-Z

30.04.2021

 

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

 

Ponadto w tym czasie odbędą sę także działania towarzyszące niekwalifikowane, dla osób chętnych. Mają one na celu podniesienie świadomości w zakresie przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Powyższe działania będą miały charakter ulotki informacyjnej zawierajacej naistotniejsze informacje w zakresie zdrowego żywienia oraz rozsądnego gospodarowania posiadanymi zasobami.

 

10.03.2021

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, informuje iż w dniach 18 i 19 marca 2021r. odbędzie się dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2020. Dystrybucja paczek żywnościowych odbywać się będzie w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy w godzinach od 9.00 do 15.00, z zachowaniem środków ostrożności.

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym  COVID-19, mając na uwadze zdrowie pracowników oraz naszych klientów, MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1) Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym z podziałem na dwa dni:

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-K

18.03.2021

L-Z

19.03.2021

 -  -

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

 

 25.02.2021

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2020 w miesiącu lutym 2021 nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Ośrodka- brak towaru w magazynie w Bydgoszczy. O planowanym terminie wydawania artykułów żywnościowych w miesiącu marzec tut. MGOPS poinformuje niezwłocznie.

 

19.01.2021

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, informuje iz w dniach 27, 28 oraz 29 stycznia 2021r. odbędzie się dystrybucja artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2020. Dystrybucja paczek żywnościowych odbywać się będzie w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy w godzinach od 9.00 do 15.00, z zachowaniem środków ostrożności.

Ponadto, w ramach działań towarzyszących odbędą się warsztaty ekonomiczne przeznaczone dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2020. Warsztaty edukacji ekonomicznej odbędą się dla osób chętnych w miejscu wydawania artykułów żywnościowych . Celem w/w warsztatów jest poszerzenie świadomości osób korzystajacych z tej formy wsparcia na temat racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami, przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności, planowania wydatków.

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym  COVID-19, mając na uwadze zdrowie pracowników oraz naszych klientów, MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1)Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-G

27.01.2021

H-P

28.01.2021

R-Z

29.01.2021

 

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

 

Powyższe obostrzenia mają na celu ogólne dobro społeczne w okresie epidemii. MGOPS w Mroczy dokłada wszelkich starań aby w tym trudnym czasie udzielić podopiecznym pomocy żywnościowej, lecz tym samym prosi o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, stosowanie się do zaleceń pracowników, zachowanie spokoju.

 

14.10.2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODPROGRAM 2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia oraz spełniające poniższe kryteria prosimy o odbiór i wypełnienie skierowań na Podprogram 2020 wraz z udokumentowanym dochodem z miesiąca poprzedzającego składane oświadczenie w dniach 19-31 października 2020r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 osoby dotknięte sytuacją kryzysową, czyli np. objęte kwarantanną lub izolacją proszone są o kontakt telefoniczny z tut. MGOPS.

Celem ogólnym operacji w ramach Podprogramu 2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie listopad 2020- lipiec 2021r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • Bezdomni,
 • Niepełnosprawni,
 • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • Pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone Ustawy o pomocy społecznej – art. 7.  

KRYTERIA, KTÓRE  MUSZĄ  SPEŁNIĆ KOŃCOWI  ODBIORCY

 • Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu  FEAD, Podprogram 2020 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tj.Dz.U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%):   - zgodnie z Wytycznymi IZ z 11.05.2020 roku:

 

            - 1 402 PLN dla osoby samotnej,

            - 1 056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

 Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

- Paczki żywnościowe

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego:

- Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z rożnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2020.

 

Zestaw na Podprogram 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg,

• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

• buraczki wiorki 1,40 kg,

• powidła śliwkowe 1,50 kg,

• mus jabłkowy 1,44 kg,

• fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2) Artykuły skrobiowe

• makaron jajeczny świderki 5,00 kg,

• płatki owsiane 1,00 kg,

• ryż biały 2,00 kg,

• kasza jęczmienna 1,50 kg,

• herbatniki maślane 0,40 kg,

3) Artykuły mleczne

• mleko UHT 7 1,

• ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

4) Artykuły mięsne

• szynka drobiowa 2,40 kg,

• szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

• pasztet drobiowy 0,32 kg,

• filet z makreli w oleju 1,19 kg,

5) Cukier

• cukier biały 4,00 kg,

• miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

6) Tłuszcze

• olej rzepakowy 4,00 1.

 

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

 

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 odbywać się będzie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, który wyda osobom zainteresowanym nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej..  

Osoby odbierające żywność będą brały udział w realizacji środków towarzyszących, które mają na celu przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. O terminie realizowanych warsztatów poinformujemy w późniejszym czasie. Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do:

 • Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy, 
 • Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Bydgoszczy,
 • Dyrektora Rady Naczelnej PKPS w Warszawie.

INFORMACJA

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO PODPROGRAMU 2019

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy zakończył kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

W ramach Podprogramu 2019 dystrybucja artykułów żywnościowych odbywała się od stycznia 2020 roku (raz w miesiącu)- ostatnia dystrybucja art. żywnościowych miała miejsce w lipcu 2020r. W tym okresie ze wsparcia w ramach działań MGOPS w Mroczy zostało zakwalifikowanych  łącznie 287 rodzin zamieszkujących Gminę Mrocza. Pomoc w formie paczek żywnościowych wydawanych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej  odebrały 802 osoby: 372 kobiety, 430 mężczyzn.

Celem ogólnym działań w ramach Podprogramu 2019 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2019- czerwiec 2020r. W ramach działań towarzyszących w dniu 20 listopada 2019r. odbył się szereg spotkań przeznaczonych dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019. Na warsztaty ekonomiczne przybyło 155 osób, co jest zgodne z wytycznymi (min.15% osób zakwalifikowanych do pomocy).

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których była skierowana pomoc żywnościowa:

 • Bezdomni,
 • Niepełnosprawni,
 • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • Pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone Ustawy o pomocy społecznej – art. 7.

 

Zestawienie ilości poszczególnych art. spożywczych przekazanym osobom zakwalifikowanych w ramach Podprogramu 2019:

 • Groszek z marchewką- 4,2 tony
 • Fasola biała- 1,8 tony
 • Koncentrat pomidorowy- 1,536tony
 • Buraczki wiórki- 1,26 tony
 • Powidła śliwkowe- 2,34 tony
 • Sok jabłkowy klarowny- 6,48 tony
 • Makaron jajeczny- 6,16 tony
 • Makaron kukurydziany- 1,12 tony
 • Ryż biały- 4 tony
 • Kasza gryczana- 1,944 tony
 • Herbatniki maślane- 1,02 tony
 • Mleko uht- 10,08 tony
 • Ser dojrzewający- 2,5 tony
 • Szynka drobiowa- 3,6288 tony
 • Pasztet wieprzowy- 0,4992 tony
 • Filet z makreli w oleju- 1,9584 tony
 • Cukier biały- 5,76 tony
 • Olej rzepakowy- 5,67 tony
 • Gołąbki w sosie pomidorowym-2,9376 tony

Ogółem wydano 64 tony 894 kg żywności osobom potrzebującym, zakwalifikowanym w ramach Podprogramu 2019, mieszkającym na terenie Gminy Mrocza. Są to ogromne zasoby finansowe, a także nakład pracy na rzecz poprawy jakości życia i funkcjonowania rodzin z tut. Gminy . Podjęte działania są szczególnie ważne w dobie koronawirusa, były one realizowane nieprzerwalnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny oraz przy użyciu środków ochrony osobistej, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, a tym samym nie pozostawić osób potrzebujących bez tak ważnej formy wsparcia . Szacowana wysokość udzielonej pomocy rodzinom potrzebującym w formie artykułów żywnościowych w Gminie Mrocza to około 300 tys.

 

20.07.2020

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach od 22.07.2020 do 24.07.2020 w godz. 8.00 do 14.00 .W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 mając na uwadze dobro pracowników oraz naszych klientów MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1)Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym zgodnie z następującym harmonogramem:

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-G

22.07.2020

H-P

23.07.2020

R-Z

24.07.2020

*Bardzo prosimy o przestrzeganie tych podziałów, aby nie tworzyć jednego dnia skupisk, nie gromadzić się, zachować odstęp.

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby w pełni zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

Powyższe obostrzenia mają na celu ogólne dobro społeczne w okresie epidemii. MGOPS w Mroczy dokłada wszelkich starań aby w tym trudnym czasie udzielić podopiecznym pomocy żywnościowej, lecz tym samym prosi o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, stosowanie się do zaleceń pracowników, zachowanie spokoju.

 

29.06.2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, że w dniu 01 lipca 2020r. w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz odbędzie się szereg spotkań w ramach środków towarzyszących przeznaczonych dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019. Warsztaty edukacji ekonomicznej odbędą się dla osób chętnych w miejscu wydawania artykułów żywnościowych w ramach POPŻ (ul. Łąkowa 5),  z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z COVID19. Poniżej przedstawiamy harmonogram działań towarzyszących kwalifikowanych :

 

Data

Godzina

Temat

Miejsce

01.07.2020

1. spotkanie

2. spotkanie

3. Spotkanie

4. spotkanie

5. spotkanie

 

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

 

 

Warsztaty edukacji ekonomicznej

 

MGOPS Mrocza ul. Łąkowa 5, 89-115 Mrocza

25.06.2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach od 30.06.2020 do 02.07.2020 w godz. 8.00 do 14.00 .W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 mając na uwadze dobro pracowników oraz naszych klientów MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1)Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym zgodnie z następującym harmonogramem:

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-G

30.06.2020

H-P

01.07.2020

R-Z

02.07.2020

*Bardzo prosimy o przestrzeganie tych podziałów, aby nie tworzyć jednego dnia skupisk, nie gromadzić się, zachować odstęp.

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby w pełni zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

Powyższe obostrzenia mają na celu ogólne dobro społeczne w okresie epidemii. MGOPS w Mroczy dokłada wszelkich starań aby w tym trudnym czasie udzielić podopiecznym pomocy żywnościowej, lecz tym samym prosi o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, stosowanie się do zaleceń pracowników, zachowanie spokoju.

 

 

Informacja

21.05.2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach od 27.05.2020 do 29.05.2020 w godz. 8.00 do 14.00 (przerwa na wydanie obiadów od godz. 11.15 do godz. 12.20) .W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 mając na uwadze dobro pracowników oraz naszych klientów MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1)Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym zgodnie z następującym harmonogramem:

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-G

27.05.2020

H-P

28.05.2020

R-Z

29.05.2020

*Bardzo prosimy o przestrzeganie tych podziałów, aby nie tworzyć jednego dnia skupisk, nie gromadzić się, zachować odstęp.

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby w pełni zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

Powyższe obostrzenia mają na celu ogólne dobro społeczne w okresie epidemii. MGOPS w Mroczy dokłada wszelkich starań aby w tym trudnym czasie udzielić podopiecznym pomocy żywnościowej, lecz tym samym prosi o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, stosowanie się do zaleceń pracowników, zachowanie spokoju.

Informacja

21.04.2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach od 28.04.2020 do 302.04.2020 w godz. 8.00 do 14.00 .W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 mając na uwadze dobro pracowników oraz naszych klientów MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1)Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym zgodnie z następującym harmonogramem:

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-G

28.04.2020

H-P

29.04.2020

R-Z

30.04.2020

*Bardzo prosimy o przestrzeganie tych podziałów, aby nie tworzyć jednego dnia skupisk, nie gromadzić się, zachować odstep.

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby w pełni zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

Powyższe obostrzenia mają na celu ogólne dobro społeczne w okresie epidemii. MGOPS w Mroczy dokłada wszelkich starań aby w tym trudnym czasie udzielić podopiecznym pomocy żywnościowej, lecz tym samym prosi o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, stosowanie się do zaleceń pracowników, zachowanie spokoju.

 

 

Informacja

26.03.2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach od 30.03.2020 do 02.04.2020 w godz. 8.00 do 14.00 .W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 mając na uwadze dobro pracowników oraz naszych klientów MGOPS zdecydował się wprowadzić następujące obostrzenia:

1) Żywność będzie wydawana w porządku alfabetycznym zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Nazwisko w kolejności alfabetycznej

Data

A-F

30.03.2020

G-L

31.03.2020

M-S

01.04.2020

T-Z

02.04.2020

 

*Bardzo prosimy o przestrzeganie tych podziałów, aby nie tworzyć jednego dnia skupisk, nie gromadzić się, przykładowo osoba o nazwisku Nowak przychodzi po żywność 01.04.2020

2) Żywność odbieramy pojedynczo, nie wchodząc do pomieszczenia

3) Nie tworzymy kolejek, odstęp między osobami oczekującymi powinien wynosić co najmniej 2 metry, osoby, które po żywność przyjadą samochodem proszone są o oczekiwanie na swoja kolej w pojeździe

4) W celu zmniejszenia ilości osób oraz ochrony osób starszych, schorowanych możliwy jest odbiór towarów za pisemnym upoważnieniem klienta

5) Po żywność przychodzą tylko osoby w pełni zdrowe, bez jakichkolwiek dolegliwości typu katar, kaszel gorączka!

6) W miarę możliwości proszę zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki itd.

Powyższe obostrzenia mają na celu ogólne dobro społeczne w okresie epidemii. MGOPS w Mroczy dokłada wszelkich starań aby w tym trudnym czasie udzielić podopiecznym pomocy żywnościowej, lecz tym samym prosi o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, stosowanie się do zaleceń pracowników, zachowanie spokoju.

 

 

12.02.2020  

Informacja

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż w dniach 17-18.02.2020r odbędzie się wydawanie produktów w ramach POPŻ Podprogram 2019. Wszelkie zainteresowane oraz uprawnione osoby tą formą wsparcia prosimy o przybycie w w/w terminie w godzinach 8.00-14.00 do budynku przy ul. Łąkowej 5.

 

08.01.2020

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, iż w dniach 15-16.01.2020r. rozpocznie się wydawanie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Wszystkie osoby zainteresowane oraz uprawnione do tej formy wsparcia proszone są o stawiennictwo w w/w terminie w godzinach 8.00-14.00 w budynku przy ul. Łąkowej 5.

 

18.11.2019

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, że w dniu 20 listopada 2019r. w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz odbędzie się szereg spotkań w ramach środków towarzyszących przeznaczonych dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do tut. Ośrodka w w/w terminie do sali nr 11 w celu uczestnictwa w warsztatach edukacji ekonomicznej. Poniżej przedstawiamy harmonogram działań towarzyszących kwalifikowanych , które odbędą się w miesiącu listopad 2019r:

Data

Godzina

Temat

Miejsce

20.11.2019

1. spotkanie

2. spotkanie

3. Spotkanie

4. spotkanie

5. spotkanie

6. spotkanie

 

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

 

Warsztaty edukacji ekonomicznej

 

MGOPS Mrocza ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza

 

Dokładna data wydawania produktów żywnościowych zostanie umieszczona na stronie internetowej w późniejszym terminie.

 

 

27.09.2019                                

Informacja

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje, że w dniach od 7 do 11 października 2019r. w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.00 odbędzie się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019 poprzez wydawanie skierowań osobom, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do tut. Ośrodka celem wypełnienia stosownych dokumentów. Realizacja dostaw artykułów  w ramach POPŻ podprogram 2019 zgodnie z wytycznymi z dnia 13.08.2019 rozpocznie się w grudniu 2019r. Dokładna data wydawania produktów żywnościowych zostanie umieszczona na stronie internetowej w późniejszym terminie.

13.08.2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODPROGRAM 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Celem ogólnym operacji w ramach Podprogramu 2019 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2019- czerwiec 2020r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • Bezdomni,
 • Niepełnosprawni,
 • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • Pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone Ustawy o pomocy społecznej – art. 7.  

KRYTERIA , KTÓRE  MUSZĄ  SPEŁNIĆ KOŃCOWI  ODBIORCY 

( KWALIFIKOWALNOŚĆ )

 • Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2019 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%) - zgodnie z Wytycznymi IZ z 26 lutego 2019 roku:

          - 1 402 PLN dla osoby samotnej,

            - 1 056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

 Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

- Paczki żywnościowe, posiłki.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego:

- Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z rożnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2019.

 

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50,5 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg,

• fasola biała 3,20 kg,

• koncentrat pomidorowy 1,28 kg,

• buraczki wiórki 1,05 kg,

• powidła śliwkowe 1,80 kg,

• sok jabłkowy klarowany 4 1

2) Artykuły skrobiowe

• makaron jajeczny 4,50kg,

• makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,

• ryż biały 3,00 kg,

• kasza gryczana 1,50 kg,

• herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne

• mleko UHT 7 1,

• ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

• szynka drobiowa 2,70 kg,

• szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,

• pasztet wieprzowy 0,48 kg,

• filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

• cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze

• olej rzepakowy 4 1,

7) Dania gotowe

• gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg,

 

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogr

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.