Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2023

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.  

2020 rok

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Od dnia 1 stycznia 2019 r.  Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (Monitor Polski z 2018 r., poz. 1007) został ustanowiony wieloletni  rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ma charakter modułowy:

Moduł dla dzieci i młodzieży

W ramach tego modułu udziela się wsparcia w szczególności:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł dla osób dorosłych

W ramach tego modułu udziela się wsparcia: osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym

w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach Programu pomoc mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj:

- 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 792,00 zł dla osoby w rodzinie

Realizacja form pomocy w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 odbywa się na podstawie przyznanych decyzji. Decyzje są wystawiane na podstawie złożonych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją przez zainteresowane strony, po uprzednim zdiagnozowaniu środowiska przez pracownika socjalnego i zakwalifikowania do przyznania przedmiotowej pomocy zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, jak również zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018 r., Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mroczy i Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje przedmiotowe zadanie także na mocy porozumień zawartych ze szkołami, gdzie określane są warunki realizacji pomocy.

Wszystkich chętnych , a szczególnie rodziców dzieci zachęcamy do skorzystania z tej formy nieodpłatnej pomocy (dla osób spełniających w/w kryteria), w okresie letnim realizowanej poprzez wydawanie posiłków w Punkcie Wydawania Posiłków przy ul. Łąkowej 5.

2019 rok

Od 1 stycznia 2019 roku Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 

Program ma na celu zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Przedmiotowa pomoc ma trafić do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, którzy spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe (150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej):
– 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 792 zł dla osoby w rodzinie

Wskazany program jest programem wspierania finansowego gmin, w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań, o których mowa w art. 90u ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) w zakresie organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Uchwała NR 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.