Logo Miasta i Gminy Mrocza

LXXV Sesja Rady Miejskiej

27 marca 2024 roku o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy rozpoczęła się LXXV Sesja Rady Miejskiej,  w której uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Jarosław Okonek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Łukasz Piotrowski, Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza – Renata Jesionowska – Zawieja, Skarbnik Miasta i Gminy Mroczy – Edyta Deja, Radni Rady Miejskiej w Mroczy, Kierownicy Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych i Pomocniczych oraz mieszkańcy Gminy Mrocza. 

Po stwierdzeniu quorum, głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Łukasz Piotrowski, który poinformował zebranych o wydarzeniach z okresu międzysesyjnego oraz o zgłoszonych w tym czasie interpelacjach i zapytaniach radnych. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Jarosław Okonek przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na LXXIV Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji przedstawiono także: Informację Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Nakle nad Notecią o pomocy przyznawanej przez BP ARiMR rolnikom, w tym z Gminy Mrocza, Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Mrocza za rok 2023, Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2023 – 2029, Informację z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku oraz zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku przez: Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy.


Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2024 – 2042, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Mrocza na 2024 r.,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Mrocza,

4) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mrocza wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Bydgoski” Spółka z ograniczą odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego,

6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości gruntowej,

7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mrocza, stanowiącej własność Gminy Mrocza,

8) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022 – 2023,

9) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2024,

10) w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mrocza uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,

11) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrocza.

Na zakończenie zebrani mogli zgłaszać wolne wnioski i oświadczenia. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza - Jarosław Okonek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy - Łukasz Piotrowski, złożyli mieszkańcom Gminy Mrocza oraz wszystkim obecnym życzenia wielkanocne.

Transmisję on-line można oglądać na kanale  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1357/rada-miejska-w-mroczy.htm

 

Autor nie wyraża zgody na komentowanie  artykułu.

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności