Logo Miasta i Gminy Mrocza

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090718C ul. Piotra w Mroczy (od 0+000 do +015 km)

Koszty związane z realizacja zadania obejmowały wykonanie projektów budowlanych branży drogowej i elektrycznej, roboty budowlane oraz elektryczne i wynosiły 42 146,71 zł z tego 80% stanowiła kwota dofinansowania w wysokości 33 717,00 zł.
Przedmiotowe zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej branży drogowej i elektrycznej, zmiany organizacji ruchu oraz wybudowaniu nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Zakres prac obejmuje budowę przejścia dla pieszych o szerokości 4m, poprzez umieszczeniu na nawierzchni asfaltowej znaku poziomego P-10, dostosowaniu wysokości krawężników, dojść i chodników oraz doświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych w zakresie przejść dla pieszych oraz ich oświetlenia.
Celem zadania była poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa pieszych korzystających z przejścia dla pieszych.

IMG_20220111_121041639 IMG_20220111_121104004_HDR IMG_20220111_121152578_HDR 20220727_075403 20220727_075422