Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Zieloną w Mroczy (km 0+000,00 do km 0+116,60)


W dniu 24.06.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Zieloną w Mroczy (km 0+000,00 do km 0+116,60). W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) wpłynęły 4 oferty (w tym 1 została odrzucona ze względu na fakt, że została złożona po wyznaczonym terminie). Wyboru najkorzystniejszej dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 16 SWZ. Zgodnie z kryteriami wybrano firmę SOLO DUO Sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6, 85-115 Bydgoszcz. Cena oferty wyniosła 984 000,00 zł brutto.

Inwestycja będzie prowadzona zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr ZRID/3/2018 Starosty Nakielskiego z dnia 18 marca 2019r.

W sierpniu 2020 roku do siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków nr 1/2020/FDS w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W dniu 22.04.2021r. otrzymaliśmy informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota wsparcia inwestycji wynosi 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy miało miejsce w dniu 1 lipca 2021. Do chwili obecnej firma SOLO wykonała prace porządkowe oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

W dniu 8 września 2021r. Gmina Mrocza podpisała umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota przyznanego wsparcia wynosi 745 241,00 zł. Całkowita wartość zadania to 1 012 290,00 zł, a koszty kwalifikowalne wynoszą 993 655,50zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą (do 24.03.2022r.).

Inwestycja obejmuje wykonanie prac budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt pełnienia nadzoru to 28 290,00zł.

Zakresem inwestycji objęto branżowe roboty drogowe związane z:
• robotami rozbiórkowymi wszystkich nawierzchni ulicy kolidujących z planowanymi robotami;
• wykonaniem wymiany gruntu ze słabonośnego i nienośnego na piaszczysty;
• wzmocnienie podłoża;
• wykonaniem nawierzchni ulicy, z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego;
• wykonaniem parkingów z kostki betonowej na podbudowie betonowej;
• wykonaniem zjazdów z kostki betonowej na podbudowie betonowej;
• wykonaniem chodników z kostki betonowej na podbudowie betonowej;
• ustawieniem krawężników, oporników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem;
• robotami wykończeniowymi.

Łączna długość nowej ulicy to 116,60 m. Na skrzyżowaniach z ul. Kościuszki i ul. Zieloną wlot nowej ulicy będzie jednoprzestrzenny. Natomiast jezdnia w części środkowej zostanie rozdzielona pasem zieleni na dwa odrębne pasy ruchu (dwuprzestrzenna). Na odcinku tym zaprojektowano po obu strach miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. Po stronie północnej 8 stanowisk parkowania równoległego, po stronie południowej 13 stanowisk parkowania skośnego. Jezdnia ulicy będzie jednocześnie polem manewru przy wjeździe i wyjeździe z miejsc postojowych. Wzdłuż granicy północnej zostanie wykonany chodnik, natomiast po stronie południowej ciąg pieszorowerowy. Obydwa ciągi zostaną włączone w układ ulic: Kościuszki, Zielona. Na początku i końcu odcinka ulicy zaprojektowano przejścia dla pieszych. Wlot w ul. Kościuszki nawiązuje do projektu ul. Wodnej. Sytuacyjnie obydwa wloty rozwiązano w ten sposób, że z ul. Kościuszki tworzą skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe.  Z drugiej strony zakresu opracowania, na połączeniu z ul. Zieloną zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe. W związku z podziałem działki nr 620 zlikwidowany zostanie zjazd na ul. Kościuszki. Zgodnie z opracowanym projektem przewiduje się wybudowanie nowego zjazdu z ul. Kościuszki, niekolidującego z nowym zagospodarowaniem. Regulacji wysokościowej ulegną pokrywy i włazy urządzeń sieciowych zlokalizowanych w strefie robót. Roboty ziemne (w tym wymiana gruntu) wystąpią pod wszystkimi projektowanymi nawierzchniami. Projektowana przebudowa spowoduje zmiany w organizacji ruchu drogowego. W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z nowym zagospodarowaniem, a następnie wykonanie nowych nasadzeń.

Oświetlenie drogowe wykonane zostanie n a słupach aluminiowych anodowanych 7[m] (oświetlenie ogólne drogi) i 6[m] (doświetlenie przejść dla pieszych) z oprawą oświetleniową wykorzystującą źródła światła wykonane w technologii LED. Ponadto jako dopełnienie powstałej infrastruktury planuje się zamontowanie ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych na 6 stanowisk, elementów odblaskowych przejść dla pieszych - "kocich oczek", zakup i ustawienie lamp zasilanych fotowoltaiczne - oświetlenie przejść dla pieszych i montaż  gminnej tablicy informacyjnej.
Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki, a ulicą Zieloną w Mroczy (km 0+000,00 do km 0+116,60)” zrealizowane zostało dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota wsparcia inwestycji wynosi 75% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą robót budowlanych przedmiotowego zadania była wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji Firma SOLO DUO Sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6, 85-115 Bydgoszcz, która za wykonanie przedmiotu umowy otrzymała wynagrodzenie w wysokości 984 000,00 zł brutto.
Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji czuwał inspektor nadzoru inwestorskiego, którego koszt wyniósł 28 290,00 zł.

Łączna długość nowo wybudowanego fragmentu ulicy to 116,60 m. Po obu stronach drogi wykonano miejsca postojowe, po stronie północnej stanowisk parkowania równoległego, po stronie południowej stanowisk parkowania skośnego. Na całym odcinku drogi zamontowano lampy drogowe. Wzdłuż granicy północnej wykonano chodnik, natomiast po stronie południowej ciąg pieszorowerowy. Na początku i końcu odcinka ulicy znajdują się doświetlone przejścia dla pieszych.
Dopełnieniem powstałej infrastruktury są zamontowane ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe na 6 stanowisk, elementy odblaskowe przejść dla pieszych ( tzw. kocie oczka), oraz dwie tablice informacyjne.

Całkowity koszt inwestycji: 1 012 290,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 993 655,50 zł
Wartość dofinansowania: 745 241,00 zł

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.