Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Gminny Zespół Obsługi Oświaty

O nas

Charakterystyka jednostki

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) nałożyła na gminy z dniem 1 stycznia 1996r. obowiązek przejęcia prowadzenia szkół podstawowych jako zadania własnego gminy

 Z uwagi na to, że jednym z ustawowych zadań organu prowadzącego jest zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, Rada Miejska w Mroczy w dniu 28 września 1995r. podjęła uchwałę Nr XII/88/95 w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 1996r. „Zespołu Obsługi Oświaty” w celu zorganizowania wspólnej obsługi szkół prowadzonych przez Gminę Mrocza.
Tak więc z dniem 1 stycznia 1996 r. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy stał się gminną jednostką organizacyjną gminy, obejmującą swym zasięgiem teren Miasta i Gminy Mrocza, której celem jest zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym.

 W ramach podstawowego zadania Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy prowadzi działalność w zakresie:

 • prowadzenia spraw administracyjnych, gospodarczych, zaopatrzenia, remontów i modernizacji z wyłączeniem inwestycji oświatowych,
 • obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych,
 • opracowywania sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
 • opracowywania wniosków do budżetu gminy oraz informacji okresowych z realizacji i wykonywania zadań,
 • kontroli nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez dyrektorów placówek oświatowych,
 • dowozu uczniów,


Ponadto Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy realizuje zadania organu prowadzącego w zakresie:

 • realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • przygotowania do zatwierdzenia dokumentacji związanej z organizacją szkół,
 • awansu zawodowego nauczycieli,
 • przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego w zakresie oświaty,
 • spraw związanych z przygotowaniem i wykształceniem zawodowym młodocianych uczniów,
 • innych spraw nałożonych na organ prowadzący w zakresie oświaty.Uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza.

 Obecnie Gminny Zespół Obsługi Oświaty obsługuje niżej wymienione placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Mrocza:

 1. Przedszkole Miejskie w Mroczy,
 2. Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Mroczy wraz z oddziałami przedszkolnymi,
 3. Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza w Witosławiu wraz z oddziałami przedszkolnymi,


 

Ponadto zgodnie z reformą oświaty dnia 31.08.2017r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy zakończyło swoją działalność. Od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2019r. Gimnazjum zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Mroczy. Do dnia 31.08.2017r. GZOO w Mroczy prowadził obsługę w/w jednostki oświatowej.
W miejsce zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Kosowie została utworzona z dniem 1 września 2003r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Wiejskiego Sołectwa Kosowo „KMK KOS”.

 Stanowiska w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy :

 • dyrektor GZOO w Mroczy - Pani mgr Alicja Babiarz-Synakiewicz.
 • główny księgowy - Pani mgr inż. Olga Stefaniak,
 • starszy inspektor ds. kadr i płac – Pani mgr Agnieszka Maison,
 • inspektor – Pani mgr Katarzyna Lasota-Woźny,
 • starszy referent ds. finansowych – Pani Agnieszka  Sławek,
 • referent ds. ogólnoorganizacyjnych - Pani Alicja Boć,
 • księgowa – Pani mgr Bogusława Łusiak,
 • opieka nad dziećmi w czasie dowozu – Pani Aldona Michalska.


Organizację, zakres działania oraz sposób finansowania Gminnego Zespołu Obsługi w Mroczy określa statut jednostki zatwierdzony przez Radę Miejską w Mroczy oraz Regulamin Organizacyjny GZOO, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.