Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Opieka Wytchnieniowa

1                                             2 

  

 

 

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy,
finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie o naborze do programu
„Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy
Ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Mrocza do realizacji programu 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
   a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
   b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa, dzięki temu osoby te zyskają czas, który będą mogły przeznaczyć  na odpoczynek,  regenerację oraz na załatwienie niezbędnych spraw. 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującym nad nią całodobową opiekę.

Uczestnik Programu za usługi w ramach opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej ,

2) osoby posiadające co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym., w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym).

Opieka wytchnieniowa nie może być świadczona przez osobę będącą członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osobę faktycznie zamieszkującą razem z osobą niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie i dostarczenie:

   1. Karty zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności
   2. Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia
   3. Klauzula informacyjna
   4. Oświadczenia dotyczącego wskazania osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej 
   5. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – tzw. Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

MGOPS w Mroczy zwraca się z prośbą o składanie dokumentów przez osoby zainteresowane od 21 marca do 27 marca 2023 roku do godziny 15  (decyduje data wpływu dokumentów do MGOPS w Mroczy)

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy,  ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza, pokój nr 07 (parter), sekretariat pokój nr 09 (parter). 

Kontakt telefoniczny: 52 385 65 35,  531 622 464,  531 622 424.

O zakwalifikowaniu się do programu decyduje posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kolejność zgłoszeń, przy czym uczestnicy programu posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny uzyskają dostęp do pomocy wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Przewidywana liczba uczestników programu to 3 osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj. osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, realizacja nastąpi w miejscu zamieszkania (w ramach pobytu dziennego).

Realizacja Programu planowana jest w miesiącach kwiecień- grudzień 2023 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.

Załączniki:
   1.       Karta-zgłoszenia-OW-2023 
   2.       Oświadczenie-o-korzystaniu-ze-wsparcia-OW-2023 
   3.       KLAUZULA_RODO_OW_(DLA_MINISTRA) 
   4.      oświadczenie-wskazanie_opiekuna-OW-2023 
   5.       karta-pomiaru-OW-2023 
   6.      PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_18_10  

logo_1   logo_2 

Informacja o przystąpieniu do realizacji programu

„Opieka Wytchnieniowa– edycja 2023”

Gmina Mrocza w 2023 r. po raz pierwszy przystąpiła do realizacji ministerialnego programu, pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 o wartości 45 238,00 złotych.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego. Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi wytchnieniowej wpisują się w główny cel państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, tj. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i adresowany jest dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

2. osobami niepełnosprawnych posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

 


Zakładana łączna liczba uczestników wynosi 5

 


Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na podstawie Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

 


O zakwalifikowaniu się do programu decyduje posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z pracownikami MGOPS w Mroczy

Osoby do kontaktu:
Joanna Makowska, tel. 519 142 805

Iwona Klatecka tel. 531 622 464

 

 

 

Nabór wniosków dla gmin w ramach programu resortowego 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Nabór wniosków dla osób zainteresowanych usługą opieki wytchnieniowej, będzie ogłoszony po otrzymaniu przez Gminę Mrocza dotacji, podpisaniu umowy z Wojewodą i wyborze wykonawcy, który będzie poprzedzony rozeznaniem potrzeb w tym zakresie.

__________________________________________________________________________________

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

 


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 


1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

2. osobami niepełnosprawnych posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

 


- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 


Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Więcej informacji dostępnych m.in. na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/1825/167/wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023.html

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.