Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: strona główna

Gmina Mrocza


Gmina Mrocza

Gmina Mrocza leży na południowo-wschodnim krańcu Pojezierza Południowopomorskiego, na Pojezierzu Krajeńskim, w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie nakielskim. Sąsiaduje z gminami: Więcbork, Sośno (powiat sępoleński), Sicienko (powiat bydgoski ziemski), Nakło nad Notecią, Sadki (powiat nakielski) oraz Łobżenica (powiat pilski - woj. wielkopolskie). Zachodnia granica gminy jest jednocześnie granicą województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.


Rzeźba terenu ukształtowana została głównie w wyniku procesów akumulacji glacjalnej, w mniejszym stopniu fluwioglacjalnej i akumulacji biogennej. Do form akumulacyjnych należy zaliczyć zespół moren czołowych występujących przede wszystkim w północnej części gminy (na północ i wschód od Mroczy). Zaznaczają się one wyraźnie w otoczeniu. Wysokości w tym rejonie osiągają 115-120 m.n.p.m., a większość obszaru jest zalesiona. Wyraźnie ukształtował się również zespół form martwego lodu - kemów, moren martwego lodu, występujących w okolicy Mroczy i w otoczeniu jeziora Wieleckiego. Są to najwyższe wzniesienia w gminie. Największa powierzchnię zajmuje morena denna, zarówno płaska, jak i falista. Deniwelacje nie przekraczają 6-8 m, a formy mają charakter wielopromienny. W południowej części gminy, wzdłuż doliny Rokitki, ciągnie się strefa płytkiego sandru, o niewielkiej akumulacji materiału piaszczystego.

Warunki glebowo - klimatyczne

Gleby utworzone z utworów kształtowanych przez lądolód w okresie zlodowacenia środkowo-polskiego składają się głównie z piasków i glin zwałowych. Na terenie gminy dominują gleby brunatne wyługowane (60%) oraz gleby rdzawe (23%). Trwałe użytki zielone usytuowane są na glebach murszowo-mineralnych (7%), mułowo-torfowych (4%) oraz w niewielkim stopniu na glebach torfowych murszowo-torfowych.
Znaczny wpływ na strukturę użytkowania gruntów gminy Mrocza ma klimat, który jest charakterystyczny dla dzielnicy bydgoskiej [Kondracki,1980]. Klimat ma charakter przejściowy pomiędzy chłodną i dość wilgotną dzielnicą pomorską a cieplejszą i suchą dzielnicą środkową. Opady wynoszą średnio rocznie około 500-550 mm. Okres wegetacji trwa 210-215 dni, ze średnią temperaturą roku 7,6 ° C.


Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe jezior zajmują w gminie 381,52  ha. Występuje tu 18 jezior o powierzchni ponad 1 ha, ale dominujące znaczenie ma 6 jezior zajmujących łącznie 328,43 ha (Witosławskie, Wieleckie, Rościmińskie Duże, Rościmińskie Małe, Miętus, Ostrowo). 

 


  

Jezioro

Powierzchnia

Zlewnia

 

(ha)

 

Witosławskie

134,66

Orla

Rościmińskie Duże

44,02

Orla

Rościmińskie Małe

22,99

Orla

Miętus

23.50

Orla

Wieleckie

83,48

Rokitka

Mroteckie

11,28

Rokitka

Ostrowo

19,78

Rokitka

Dźwięrzynowskie (2/3)

10.0

Krówka

Wielkie (1/2)

10,38

Rokitka

Małe

3,77

Rokitka

Sianka

3,22

Rokitka

Ostrowo Małe

7,91

Rokitka

 

Długość rzek w gminie wynosi 40,67 km, z tego uregulowanych zostało 18,53 km (Rokitka). Długość rowów melioracyjnych wynosi 129,2 km, z czego zdecydowana większość występuje w rejonie jez. Wieleckiego, Ostrowa i doliny Rokitki. Powierzchnia obszarów z wysokim poziomem wód podziemnych w obrębie użytków rolnych wynosi 1152 ha, z tego 990 ha przypada na trwałe użytki zielone, pozostała powierzchnia to w większości obniżenia na wysoczyźnie morenowej. Zalesione tereny z wysokim poziomem wód podziemnych zajmują około 480 ha i występują głównie w dolinie Orli oraz w strefach przybrzeżnych jezior: Witosławskiego, Rościmińskiego (Małego i Dużego), Miętusa, Mroteckiego, a także na południe od Izabeli.

Lasy i zbiorowiska leśne

Gmina Mrocza obejmuje obszar stosunkowo słabo zalesiony, gdyż lasy zajmują tu prawie16% terenu, przy średniej w byłym województwie bydgoskim 31%. Jednak, z uwagi na stosunkowo małe zaludnienie, na jednego mieszkańca przypada 0,47 ha lasu, czyli o ponad 0,2 ha więcej niż w całym byłym województwie bydgoskim. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 64 lata, a przeciętna ich zasobność 258 m3 / ha. Dominują lasy stanowiące własność Skarbu Państwa (91,8 %).

Lasy gminy kształtują się na siedliskach żyznych i wyróżniają się stosunkowo wysokim wiekiem. Największy kompleks leśny położony jest w jej północno - wschodniej części. Pozostałe związane są głównie z dolinami rzecznymi i zajmują mniejsze powierzchnie. Charakter i wygląd lasów gminy Mrocza określają panujące w warstwie drzew: brzoza brodawkowata (Betula pendula ), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), dąb szypułkowy (Quercus robur ), olsza czarna (Alnus glutinosa), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris ).
Pod względem fitosocjologicznym lasy te należą do pięciu najczęściej spotykanych zespołów roślinnych:

Grąd środkowoeuropejski (Galio silvatici - carpinetum)
Subborealny bór mieszany (Pino - Quercetum)
Łęgi jesionowo - wiązowe (Ficario - Ulmetum camestri)
Łęgi olszowe i jesionowo - olszowe (Ciraeo - Alnetum)
Ols środkowoeuropejski (Carici elongatae - Alnetum)
Cechą wyróżniającą lasy gminy Mrocza jest przewaga układów o znacznym udziale drzew liściastych, choć łęgi i olsy zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie.


Gmina w liczbach, statystyka

Powierzchnia: 15.071 ha - ogółem ( miasto : 432 ha, gmina :14.639 ha)

a) użytki rolne : 11.052 ha
b) grunty orne : 9.957 ha
c) lasy : 2.289 ha
d) wody powierzchniowe : 501 ha , w tym jeziora : 374 ha
e) miejscowości : 29
f) sołectw : 15

Ludność: około 9000 osób - ogółem

a) miasto Mrocza : 45%
b) obszar wiejski: 55%

W granicach gminy znajdują się następujące miejscowości :

Białowieża - wieś sołecka
Chwałka
Dąbrowice
Drążno - wieś sołecka
Drążonek
Drzewianowo - wieś sołecka
Izabela - wieś sołecka
Jadwigowo
Jeziorki Zabartowskie - wieś sołecka
Kaźmierzewo - wieś sołecka
Kosowo - wieś sołecka
Kozia Góra
Konstantowo
Krukówko - wieś sołecka
Matyldzin - wieś sołecka
Modrakowo
Orle
Orlinek
Ostrowo - wieś sołecka
Orzelski Młyn
Podgórz
Rajgród
Rościmin - wieś sołecka
Samsieczynek - wieś sołecka
Słupówko
Wiele - wieś sołecka
Witosław - wieś sołecka
Wyrza - wieś sołecka
Zdrogowo

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.