Powróć do: Inwestycje

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Nowe_loga_PROW 

Gmina Mrocza w latach 2021-2022 realizuje zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza – Matyldzin – Białowieża”.

Zadanie uzyskało wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest "Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Mrocza poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża"
Realizacja planowanej od wielu lat inwestycji rozpoczęła się w roku 2021. Moment podjęcia decyzji o ostatecznym wykonaniu, ze względu na zakres inwestycji, został poprzedzony staraniami o uzyskanie wsparcia środkami zewnętrznymi. 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożona dokumentacja otrzymała pozytywną rekomendację, czego konsekwencją było podpisanie w dniu 19.06.2020 roku umowy nr 00099-65150-UM0200162/19 w kwocie 1 169 780,00 zł, stanowiącej 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 1 838 782,14 zł. Przedstawione we wniosku koszty oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, jednak po ogłoszeniu przetargu wartość całego zadania uległa zmniejszeniu, co wpłynęło na proporcjonalne obniżenie dofinansowania do kwoty 727 903,00 zł.
Przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze nie ujętym w granicach aglomeracji Mrocza. Jedynie odcinek o długości 250 mb jest wykonywany na terenie aglomeracji i stanowi koszt niekwalifikowany zadania. 
Całe zadanie inwestycyjne ze względu na duży zakres zostało podzielone na II etapy. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie złożenie wniosku o płatność dla I etapu zadania zaplanowano na grudzień 2021r., natomiast II etapu – na grudzień 2022r. 
W ramach prac poza aglomeracją wykonywane są następujące prace dotyczące: tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE (PVC, PP) 200 o długości 1554m, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE160 2697m. 
W dniu 21.05.2021r. miało miejsce podpisanie umowy nr RO.272.1.2021 na wykonanie prac budowlanych. 
W ramach ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia wpłynęło 6 ofert, z czego najkorzystniejszą złożyło Konsorcjum firm – LIDER: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński. Prace objęte umową zostały wycenione przez w/w firmę na 1 451 400,00 zł. 
W dniu 13.05.2021r. została podpisana umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji. Funkcję inspektora pełni PPHU CALLAS Piotr Młynarek. Firma z Występu wyceniła swe wynagrodzenie na 10 000,00 zł. 
W celu spełnienia obowiązku promocji w ramach zadania zostały wykonane 3 tablice informacyjno-pamiątkowe. 
16 grudnia 2021r. miał miejsce odbiór częściowy inwestycji. 
Po zakończeniu prac budowlanych, protokolarnym odbiorze prac i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie możliwe stanie się podłączenie nieruchomości do wybudowanej sieci.

W dniu 19.06.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 1 169 780,00 zł, stanowiącej 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 1 838 782,14 zł. Przedstawione koszty oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, jednak po ogłoszeniu przetargu wartość całego zadania uległa zmniejszeniu, co wpłynęło na proporcjonalne obniżenie dofinansowania do kwoty 727 903,00 zł

W dniu 21.05.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza – Matyldzin – Białowieża”.

W ramach ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust.1 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia wpłynęło 6 ofert, z czego najkorzystniejszą złożyło Konsorcjum firm – LIDER: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński.  Prace objęte umową zostały wycenione przez firmę na 1 451 400,00 zł, z czego koszty kwalifikowalne stanowią kwotę 1 143 962,76zł.

Zadanie jest realizowane na obszarze nie ujętym w granicach aglomeracji Mrocza. Jedynie odcinek o długości 250 mb jest wykonany na terenie aglomeracji i stanowi on koszt niekwalifikowany zadania.

W ramach prac poza aglomeracją zaplanowano wykonanie: tłoczni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE (PVC, PP) 200 o długości 1554m, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE160 2697m.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na I kwartał roku 2022, a jego efektem będzie:

- odbiór ścieków z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż planowanej kanalizacji i ich transport do oczyszczalni ścieków
- przekierowanie ścieków z przepompowni w Białowieży bezpośrednio do oczyszczalni, wyeliminuje to korozję siarczanową w istniejącej kanalizacji z betonu na terenie Mroczy, a tym samym wydłuży jej sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji
- podłączenie w dalszej kolejności kanalizacji i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni z następujących miejscowości: „Matyldzin Wieś”,  Kaźmierzewo, Białowieża, Wyrza

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.