Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Inwestycje

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO Ryby 2014-2020)

 

Wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy” został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dokumentacja aplikacyjna przeszła pozytywną weryfikację, dzięki czemu zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 97 583,00 zł.

W dniu 28.05.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Kujawko-Pomorskiego – Zbigniew Sosnowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Elżbieta Siemiątkowska, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik oraz Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza – Natalia Zmudzińska. Wykonawca placu zabaw został wyłoniony w wyniku ogłoszonego w dniu 08.07.2021r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. Zagospodarowanie terenu placu zabaw za kwotę 199 937,62 zł zadeklarowała firma Muller Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. Aleja Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice.  Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19.08.2021, natomiast przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 24.08.2021.

Operacja zakładała osiągnięcie następującego celu: Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Mrocza poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy. W ramach zadania na jednej działce wybudowane zostały dwa place zabaw: dla dzieci starszych oraz dzieci młodszych. Urozmaicona forma obiektów stworzyła wraz z otaczającymi ją zabudowaniami oraz zielenią spójną przestrzeń i wpłynęła na rozwój sektora turystycznego i rekreacyjnego. Infrastruktura, która powstała dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Mrocza.

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą już korzystać z nowej atrakcji a mianowicie bujaków, huśtawki standardowej dwuosobowej z siedziskami mieszanymi, huśtawki wagowej, zestawu zabawowego, łodzi pirata/piaskownicy, zestawu przedszkolaka, tablicy rysunkowej, gry kółko i krzyżyk, chaty małolata. Dodatkowo, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, plac zabaw został otoczony ogrodzeniem panelowym. W ramach zaplanowanych prac, w obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń, ułożono również warstwę separacyjną z geowłókniny oraz nawierzchnię o właściwościach amortyzujących. Ponadto teren został wyposażony w ławki, tablice informacyjne oraz kosze na śmieci.
Zadanie było realizowane na działce nr 417/1 w Mroczy w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, na który składają się między innymi: zespół boisk sportowych - Orlik, siłownia zewnętrzna w parku, hala widowiskowo-sportowa

 

 


 

 

W sąsiedztwie oddanego do użytku w dniu 1 września br. budynku Przedszkola Miejskiego w Mroczy powstała kolejna infrastruktura służąca najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, a mianowicie plac zabaw przystosowany dla dzieci młodszych, a także urządzenia dedykowane dzieciom nieco starszym. Inwestycja była realizowana dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Umowa o dofinansowanie w kwocie 97 583,00 zł została podpisana w dniu 28 maja 2021r.
Teren placu zabaw za kwotę 199 937,62 zł zagospodarowała firma Muller Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. Aleja Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice.  Wykonawca został wyłoniony w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Już po odbiorze końcowym inwestycji, które planowane jest 27 września 2021r. możliwe będzie korzystanie z nowej atrakcji, a mianowicie bujaków, huśtawki standardowej dwuosobowej z siedziskami mieszanymi, huśtawki wagowej, zestawu zabawowego, łodzi pirata/piaskownicy, zestawu przedszkolaka, tablicy rysunkowej, gry kółko i krzyżyk, chaty małolata. Dodatkowo, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, plac zabaw został otoczony ogrodzeniem panelowym. W ramach zaplanowanych prac, w obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń, ułożono również warstwę separacyjną z geowłókniny oraz nawierzchnię o właściwościach amortyzujących. Ponadto teren został wyposażony w ławki, tablice informacyjne oraz kosze na śmieci.
Nowy plac zabaw będzie terenem ogólnodostępnym, służącym zarówno przedszkolakom, jak i dzieciom w wieku wczesnoszkolnym.

 


 


W dniu 28.05.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy”. Kwota wsparcia dla inwestycji wynosi 97 583,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Mrocza. W ramach zadania na jednej działce wybudowane zostaną dwa place zabaw: dla dzieci starszych oraz dzieci młodszych. Urozmaicona forma obiektów stworzy wraz z otaczającymi ją zabudowaniami oraz zielenią spójną przestrzeń i wpłynie na rozwój sektora turystycznego i rekreacyjnego. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Mrocza.
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących prac: wykonanie nawierzchni amortyzującej, budowa ogrodzenia panelowego, montaż elementów placów zabaw (3 bujaków, huśtawki standardowej dwuosobowej z siedziskami mieszanymi, huśtawki wagowej, zestawu zabawowego, łodzi pirata/piaskownicy, zestawu przedszkolaka, tablicy rysunkowej, gry kółko i krzyżyk, chaty małolata, 2 tablic informacyjnych, 2 ławek betonowych bez oparcia, 2 koszy na śmieci), uporządkowanie terenu. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2021r.

 


 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” konkurs nr 3/2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, Gmina Mrocza złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.„Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy”. Przedmiotowy wniosek został pozytywnie zweryfikowany, czego dowodem jest przyznanie na jego realizację dofinansowania w wysokości 97 583,00 zł.
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Mrocza. Zadanie będzie realizowana na działce nr 417/1 w Mroczy w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, na który składają się między innymi: zespół boisk sportowych - Orlik, siłownia zewnętrzna w parku, hala widowiskowo-sportowa. W ramach zadania na jednej działce wybudowane zostaną dwa place zabaw: dla dzieci starszych oraz dzieci młodszych, które swym wyposażeniem uzupełnią istniejącą infrastrukturę. Urozmaicona forma obiektów stworzy wraz z otaczającymi ją zabudowaniami oraz zielenią spójną przestrzeń i wpłynie na rozwój sektora turystycznego i rekreacyjnego. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Mrocza.
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących prac: wykonanie nawierzchni amortyzującej, budowa ogrodzenia panelowego, montaż elementów placów zabaw (3 bujaków, huśtawki standardowej dwuosobowej z siedziskami mieszanymi, huśtawki wagowej, zestawu zabawowego, łodzi pirata/piaskownicy, zestawu przedszkolaka, tablicy rysunkowej, gry kółko i krzyżyk, chaty małolata, 2 tablic informacyjnych, 2 ławek betonowych bez oparcia, 2 koszy na śmieci), uporządkowanie terenu.
Po zabezpieczeniu środków stanowiących wkład własny Gminy Mrocza, które będzie miało miejsce na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mroczy, nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2021r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.