Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zasady obliczania dodatku mieszkaniowego

Przy obliczenia dodatku mieszkaniowego uwzględnia się:
• czynsz,
• opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej ,
• zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
• odszkodowania za zajmowane lokale bez tytułu prawnego,
• inne niż wymienione w pkt. a-d opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
• opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
• wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
 Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:
• ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
• opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu rodzinnego) na cele bytowe.
Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na członków nie może przekraczać:
• 35m² – dla 1 osoby
• 40m² – dla 2 osób
• 45m² – dla 3 osób
• 55m² – dla 4 osób
• 65m² – dla 5 osób
• 70m² – dla 6 osób, w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5m².


Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.


Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 100% naliczonych i ponoszonych wydatków. Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.


Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
• 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
• 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
• 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym
* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100% tej kwoty


W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego Źródła znajdującego się poza lokalem ciepłą wodę, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.


Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Rada Miejska w Mroczy Uchwałą Nr XV/3/183/04 z dnia 30 stycznia 2004r. zmniejszyła wskaźnik procentowy z 70% na 50%, tak więc wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się jeżeli jego wysokość byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.