Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Program grantowy "Akademia Rodziny II edycja"

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU

„AKADEMIA RODZINY II EDYCJA”

 

Mrocza, dnia 1.02.2022r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, w imieniu Gminy Mrocza, ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie: „Akademia Rodziny II edycja”.

Cel projektu: Aktywna integracja o charakterze środowiskowym rodzin z Gminy Mrocza oraz osób z ich najbliższego otoczenia. Wartość projektu 52 823,10zł, z tego wysokość dofinansowania ze środków unijnych 49 823,10zł

Planowane działania:

 • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • „Szkoła Świadomego Rodzica” (warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie),
 • warsztaty wizerunku,
 • warsztaty z terapeutą ds. uzależnień,
 • warsztaty z pedagogiem,
 • spotkania Grupy Wsparcia,
 • warsztaty kulinarne i rękodzielnicze,
 • wyjazdy tematyczne do m.in: Wioski Kwiatowej w Żalnie, Wioski Chlebowej w Janiej Górze,
 • wsparcie asystenta rodziny,
 • zasiłki celowe dla uczestników projektu,
 • dowóz na zajęcia

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby, które chcą między innymi zwiększyć wiarę w siebie, nabyć nowe umiejętności, wzmocnić więzi uczuciowe oraz integrację w rodzinie, zwiększyć umiejętności opiekuńczo-wychowawcze.

Kryteria rekrutacyjne - Grupa Główna - dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

1. Kryteria dostępu (konieczne do spełnienia):

a)     osoby, których miejsce zamieszkiwania jest na terenie Gminy Mrocza (zaświadczenie z UMiG Mrocza lub oświadczenie kandydata do projektu),

b)     osoba nie jest/nie była uczestnikiem innego projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (oświadczenie osoby),

c)     osoba spełnia kryterium bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zaświadczenie z MGOPS w Mroczy lub w szczególnych przypadkach oświadczenie uczestnika),

d)     osoba korzystająca z pomocy społecznej w związku z niewydolnością opiekuńczo-wychowawczą (zaświadczenie z MGOPS w Mroczy),

e)     osoba korzystająca z pomocy społecznej z min. dwóch powodów (zaświadczenie z MGOPS w Mroczy),

Oświadczenia i zaświadczenie z MGOPS o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej stanowić będą załączniki do karty rekrutacyjnej.

2. Kryteria punktowe (dodatkowo punktowane):

a)     osoba wielokrotnego wykluczenia (powyżej dwóch powodów) - 2 pkt (zaświadczenie z MGOPS Mrocza),

b)    osoba korzystająca z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) -1 pkt (zaświadczenie z MGOPS w Mroczy),

c)     osoba zamieszkująca na obszarach wiejskich Gminy Mrocza - 1 pkt (oświadczenie uczestnika)

Kryteria rekrutacyjne dla Otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1. Kryteria dostępu (konieczne do spełnienia):

a)     osoby, których miejsce zamieszkiwania jest na terenie Gminy Mrocza (zaświadczenie z UMiG Mrocza lub oświadczenie kandydata do projektu),

b)     osoba nie jest/nie była uczestnikiem innego projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (oświadczenie osoby),

c)     osoba spełnia kryterium bycia otoczeniem osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie osoby),

2. Kryteria punktowe (dodatkowo punktowane):

a)     osoby spokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 4 pkt (oświadczenie osoby),

b)    przyjaciele rodziny -3 pkt (oświadczenie osoby),

c)     osoby z najbliższego sąsiedztwa – 2 pkt (oświadczenie osoby),

d)    osoba do 25 roku życia zamieszkująca na obszarach wiejskich Gminy Mrocza - 1 pkt (oświadczenie uczestnika)

Powyższe oświadczenia stanowić będą załącznik do karty rekrutacyjnej.

Karty rekrutacyjne składają osoby dorosłe (również w imieniu dzieci).

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 13 osób (dorośli i dzieci) oraz 4 osoby z otoczenia, które otrzymają najwyższą liczb punktów, łącznie 17 osób.

Korzyści z udziału w projekcie:

- udział w bezpłatnym wsparciu,

- wzrost aktywności społecznej osób objętych wsparciem,

- wzrost wiedzy i umiejętności osób z otoczenia.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy ul. Łąkowa 7, pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.mrocza.pl zakładka MGOPS podzakładka: Realizowane programy i projekty – Projekt grantowy „Akademia Rodziny II edycja” oraz na stronie internetowej Partnerstwa dla Krajny i Pałuk: www.rlks.naklo.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu dokumentów do MGOPS) wypełnionej karty rekrutacyjnej wraz z załącznikami do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 15:00.

Karty rekrutacyjne dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ww. dokumentów: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza, pokój nr 4 (biuro projektu) w godz. 8:00 – 15:00. 

 

Kontakt: Natalia Leszczyńska, tel. 519 142 810, e-mail: nleszczynska@mgops.mrocza.pl  

MGOPS Mrocza, pokój nr 4 (biuro projektu, w godz. 8:00-15:00)

Pliki do pobrania dla kandydatka/tki na uczestnika:

1. Karta Rekrutacyjna Kandydata/tki do projektu

2. Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące spełnienia kryteriów rekrutacji

3. Oświadczenie uczestnika projektu -RODO


Pliki do pobrania dla Osoby z otoczenia:

1. Karta Rekrutacyjna Osoby z otoczenia Kandydata/tki do projektu

2.Oświadczenie Osoby z otoczenia uczestnika projektu dotyczące spełnienia kryteriów rekrutacji

3.Oświadczenie o byciu otoczeniem osoby o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym

4. Oświadczenie uczestnika projektu -RODO

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.