Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Ochrona środowiska

Ciepłe Mieszkanie

Nabór wniosków do programu "Ciepłe Mieszkanie"

Gmina Mrocza prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mrocza. 


W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych 
nie wcześniej niż od dnia podpisania z Gminą Mrocza umowy o dofinansowanie. 


Cel programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.


Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.


Poziomy dofinansowania: 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

• podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 15.000,00 zł, a po złożeniu wniosku o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji do kwoty 16.500,00 zł 

• podwyższonym - do 60% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 25.000,00 zł, a po złożeniu wniosku o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji do kwoty 27.500,00zł 

 • najwyższym - do 90% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 37.500,00zł, a po złożeniu wniosku o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji do kwoty 41.000,00 zł 


• Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.

• Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342  zł w gospodarstwie jednoosobowym.

• Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.


Na co  można przeznaczyć dofinansowanie

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

• zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, albo  podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.


Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od zbiornika na gaz do kotła;

• zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
• dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Dokumenty do pobrania:

http://www.bip.mrocza.pl/?bip_id=12135&cid=635

http://www.bip.mrocza.pl/?cid=971&bip_id=12794


Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie

 

 

   NABÓR I

Gminie Mrocza, zgodnie z zawartą umową Nr DM22001/OA-cm z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przyznano dotację w kwocie do 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych 00/100) łącznie dla 40 beneficjentów końcowych na realizację przedsięwzięcia programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

W związku z zastosowaniem zwiększonych kwot dotacji i zawarciem Aneksu nr 1/2023 
do Umowy o dofinansowanie Nr DM22001/OA-cm z dnia 28.11.2022 r.,z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: „Kwota dotacji wynosi 
do 984 500,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) łącznie dla 36 beneficjentów końcowych.”

I Nabór

1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych -13 szt. (w tym 1 wniosek wycofano, 1 wniosek odrzucono)
2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych - 2 szt.
3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym - 33.750,00 zł.

   NABÓR II

W drugim naborze, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie NR DM24003/OA-cm 
w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gmina Mrocza pozyskała dotację 
w wysokości do 109 500,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) łącznie dla 3 beneficjentów końcowych. 

II Nabór:

1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych - 3 szt.
2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych - 0 szt.
3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym - 0 zł.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.