Logo Miasta i Gminy Mrocza

Budowa (zmiana lokalizacji) przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 090735C - ulicy Kościuszki w Mroczy

Koszty związane z realizacja zadania obejmują wykonanie projektów budowlanych branży drogowej i elektrycznej oraz roboty budowlane oraz elektryczne i wynoszą 47 741,49 zł z tego 80% stanowi kwota dofinansowania w wysokości 37 600,00 zł.
Zadanie dotyczy budowy przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Mroczy poprzez zmianę lokalizacji istniejącego, dostosowanie wysokości chodnika/dojścia do poziomu nawierzchni asfaltowej, umieszczenie na nawierzchni asfaltowej znaku poziomego P-10, znaków pionowych D-6 oraz montaż oświetlenia.. Aktualna lokalizacja przejścia zbiega się z podjazdem/miejscem parkingowym dla dostawców i klientów obiektu handlowego, co doprowadza do wielu niebezpiecznych sytuacji.  
Celem zadania jest poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa pieszych korzystających z przedmiotowego przejścia dla pieszych.