Logo Miasta i Gminy Mrocza
Powróć do: Sołectwa i Osiedla

Sołectwo Kaźmierzewo

Kaźmierzewo to wieś współczesna głównie poparcelacyjna, złączona administracyjnie z historycznym Orzelskim Młynem na rzece Orli, wzmiankowanym w 1534r.Jedna z najmłodszych miejscowości w gminie Mrocza, w sensie historycznego czasu powstania. Ziemie, na których powstała wieś Kaźmierzewo należały kiedyś do Witosławia, a początki je powstania datuje się na XVIII wiek. W latach 1830 – 1840 realizowana była przez władze pruskie tzw. reperacja gruntów. Właściciele majątków wydzielali na obrzeżach tereny, które przeznaczone były pod osadnictwo. Ówczesny właściciel Witosławia Tertulian Koczorowski na Recz tej regulacji przekazał część ziem, na których powstała miejscowość nazwana Kaźmierowem. Nowa osada została utworzona dość charakterystycznie, ponieważ każdy osadnik wybudował zagrodę na swojej działce. Nie było typowego dla innych miejscowości centralnego miejsca, gdzie koncentrowałoby się życie społeczności. Wieś dość szybko się rozwijała. W latach 1901 – 1905 w miejscowości wybudowana została jednoklasowa Szkoła, nazwana wówczas Publiczną Szkołą Powszechną w Kaźmierowie. Wieś miała dość korzystne położenie, niedaleko Witosławia, gdzie biegła wbudowana i oddana do użytku w 1892 r. linia kolejowa Chojnice – Nakło. Miało to istotne znaczenie gospodarcze i cywilizacyjne, szczególnie w tamtych latach. W okresie międzywojennym, w roku 1930, wybudowano utwardzoną drogę łączącą Witosław z Nakłem nad Notecią. W czasie II wojny światowej miejscowość otrzymała zniemczoną nazwę Kasdorf. W 1945r. w 61 gospodarstwach domowych mieszkało 292 mieszkańców. Ogólny obszar wsi wynosił 543 ha. 26 stycznia 1945r. bez zdarzeń wojennych miejscowość została wyzwolona spod okupacji. Wieś do 1947r. posiadała nazywana była Kaźmierzowem, a potem Kaźmierzewem.

 

W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Kaźmierzewo, Orzelski Młyn.

 

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Kaźmierzewo

Statut

 

Zebrania Sołeckie:

Zebranie Sołectwa Kaźmierzewo - 4 września 2024 r., godz. 18.00 

Wzór_klauzuli_z_art-_13_RODO_-_wybory_na_sołtysa_bądź_do_rady_sołeckiej 

Zebranie Sołectwa Kaźmierzewo - 25 września 2023 r., godz. 18:00

Zebranie Sołectwa Kaźmierzewo - 26 września 2022 r., godz. 18:00