Logo Miasta i Gminy Mrocza
Powróć do: Sołectwa i Osiedla

Sołectwo Krukówko

Miejscowość Krukówko (Kruchówek), wzmiankowane w 1578r. Posiada nazwę dzierżawczą od nazwiska Kruk. Właścicielami Krukówka byli: J. Potulicki w 1744r., J. Działyński w 1754r., A. Małachowski w 1771r.  W XVI w. miejscowość należała do parafii wyrskiej, w XVIII do mroteckiej. Dzisiejszy przysiółek: Krukowo.


Krukówko na początku  XX  wieku było  majątkiem  ziemskim.  Do 1922 r. zamieszkane  było  przez  ludność  niemiecką  i  gospodarstwa  znajdujące się  w  tym  sołectwie  były  przez Niemców budowane. Po  Powstaniu  Wielkopolskim  nastąpiła  parcelacja ziem Krukówka  i  zasłużeni  w  tym  powstaniu  polscy  żołnierze  zostali  osadzeni  na  poszczególnych  gospodarstwach. Jednak   nowi  właściciele  musieli  spłacić  te  gospodarstwa  do  Skarbu  Państwa.  W  latach  70 – tych  rolnicy  otrzymywali  kredyty preferencyjne, dotacje. Inwestowali  wówczas w  rozbudowę  gospodarstw  rolnych; zakupywali  liczny  sprzęt    rolniczy, budowali  budynki  mieszkalne i pomieszczenia  gospodarcze.  Również  w  tym  czasie  weszła  specjalizacja  gospodarstw,    która  do  tej  pory  nie  miała  miejsca.  W  latach  90 – panował  również  trend  na    dokupywanie,  dodzierżawianie ziemi  i  powiększanie  areału   gospodarstw  rolnych.

 

 W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: Krukówko

 

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Krukówko

Statut

Protokoły i uchwały

 

Zebrania Sołeckie:

Zebranie Sołectwa Krukówko - 27 czerwca 2024 r., godz. 18.00 

Wzór_klauzuli_z_art-_13_RODO_-_wybory_na_sołtysa_bądź_do_rady_sołeckiej 

Zebranie Sołectwa Krukówko - 26 września 2023 r., godz. 19:00

Zebranie Sołectwa Krukówko - 27 września 2022 r., godz. 19:00