Logo Miasta i Gminy Mrocza

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawę z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej

 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendia szkolne,
2)  zasiłek szkolny.